پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

آمادگی برای نوشتن

در این دوره دو عامل فرزند ما را می‌سازد که بازی و سواد آموزی است. از سه تا هفت سالگی از طریق بازی است که همه چیز را می‌آموزد و...

برچسپ‌ها: Children ، آموزش و پرورش ، محمد رضا خاوری ، کودک

$11.99

$16.80

در این دوره دو عامل فرزند ما را می‌سازد که بازی و سواد آموزی است. از سه تا هفت سالگی از طریق بازی است که همه چیز را می‌آموزد و جهان بیرون و درون خود را کشف می‌کند.

تازه‌ترین‌ها