پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

بخوانیم و رنگ کنیم

مهمترین هدف آموزش در دوره آمادگی (کودکانه 6 ساله) آماده کردن کودکان برای ورود به مکتب است. آموزش مهارت‌های اجتماعی مثل بالا بردن سطح ارتباط کودک با دیگر همسالان از...

برچسپ‌ها: Children ، آموزش و پرورش ، محمد رضا خاوری ، کودک

$13.99

$19.60

مهمترین هدف آموزش در دوره آمادگی (کودکانه 6 ساله) آماده کردن کودکان برای ورود به مکتب است. آموزش مهارت‌های اجتماعی مثل بالا بردن سطح ارتباط کودک با دیگر همسالان از جمله آموزش‌های مهم این دوره است.

تازه‌ترین‌ها