پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

ریاضی صنف 6

امروزه هدف آموزش ریاضی فقط انجام محاسبات نیست، بلکه مهمترین هدف آن، به کارگیری ریاضی در زندگی واقعی است. بر این اساس، در نگارش این کتاب بر آن شدیم تا...

برچسپ‌ها: Children ، آموزش و پرورش ، محمد رضا خاوری ، کودک

$13.99

$19.60

امروزه هدف آموزش ریاضی فقط انجام محاسبات نیست، بلکه مهمترین هدف آن، به کارگیری ریاضی در زندگی واقعی است. بر این اساس، در نگارش این کتاب بر آن شدیم تا موضوعات مطرح شده مفهومی، جذاب و کاربردی باشند تا موجب ایجاد انگیزه بیشتر در دانش آموزان شود.

تازه‌ترین‌ها